Rode Kruis Afd. Gennep e.o.
Recente Tweets

Rode Kruis  

Voor 4-daagse lopers uit Gennep en omgeving bestaat de mogelijkheid om tijdens de vierdaagse gratis de oh-zo-nodige voeten te laten behandelen in Gennep.
Van maandag tot en met donderdag zal een aantal vrijwilligers uw voeten op deskundige wijze behandelen.

Plaats: Norbertplein 3, "Buurthuis van Ons" 1e verdieping.
Tijd: 's avonds tussen 18.00 en 22.00 uur.
Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, raden wij u aan om een afspraak te maken via 06-13750600 (kan dagelijks vanaf 15.00 uur).

De maandagavond zal in het teken staan van preventief afplakken. Op de andere avonden zullen blaren geprikt worden en daarna deskundig afgeplakt zodat u de eindstreep kunt halen.
De afdeling Gennep e.o. van het Rode Kruis biedt u deze diensten gratis aan. Wel wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld!

Voor vragen kunt u mailen naar cursusorganisator@rodekruisgennep.nl of bellen naar 06-54210815 (niet voor afspraken).

Op vrijdag 17 februari 2017 is ons zeer gewaarde lid en vrijwilliger Jan Erdkamp overleden.

Jan heeft maar 66 jaar mogen worden.
Persoonlijk afscheid nemen van Jan kan op woensdag 22 februari van 19.00 tot 19.45 uur in het Regionaal Uitvaartcentrum Goemans, 2e Dwarsweg 54 in Gennep.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 22 februari om 10.30 uur in de St. Norbertuskerk, Norbertplein 1 in Gennep, waarna Jan (in besloten kring) zal worden gecremeerd.

Ter nagedachtenis  aan Jan Erdkamp:

Jan zou dit jaar dertig jaar lid geweest zijn bij onze afdeling. Jan was een rustig en zeer betrokken man bij onze afdeling. Hij stond altijd voor ons klaar. Als er een mailtje (of de laatste jaren een appje) uit ging voor hulp of vrijwilligersinzet was Jan een van de eerste die er op reageerde; hij had een echt Rode Kruis hart!

Toen wij begonnen met het verzorgen van de voeten voor de lopers voor de Nijmeegse Vierdaagse, was Jan er ook om van tevoren de benodigde spullen mee op te bouwen en na afloop weer mee op te ruimen. Hij leverde zelfs oude vloerbedekking om de vloer niet te beschadigen.

Helaas ging het de laatste jaren door zijn ziekte steeds slechter met Jan. Maar hij bleef zich inzetten voor de afdeling en liet zich dan ook nog steeds op evenementen zien; vaak met een van zijn zoons,Wilco of Riny die hem dan begeleidde.

Jan, wij zullen je missen. We moeten je veel te vroeg laten gaan!

Het bestuur en vrijwilligers van de afdeling Gennep e.o.

 

 

DRINGENDE OPROEP!!

Wij zijn dringend op zoek naar een coordinator hulpverlening bij evenementen. Iemand die goed is in het regelen van de vrijwilligersinzet. Dit houdt in: contacten leggen en onderhouden met de hulpvragende organisaties en zorgen voor de gevraagde en benodigde  deskundige vrijwilligersinzet.
Lieve mensen: wie wil dit gaan doen. Alsjeblieft help ons uit de brand!
Voor meer informatie: bel Barbara Hoenselaar (06-14227273) of Henk Driessen (06-54210815).


Laatste lesavond Rode Kruis afdeling Gennep e.o..

 

Op dinsdag 13 december j.l. werd de laatste les-avond gehouden in het buurthuis Van Ons in Gennep. Het werd echter geen gewone les-avond; het werd een “moord”avond!

In tweeërlei opzichten namelijk: onder het oog van een eeuw Rode Kruis lidmaatschap werd er een moord gepleegd!
Tijdens deze speciale lesavond werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet en getrakteerd op een moordspel. In een druklopende pizzeria werd een medewerkster om zeep gebracht en het was aan de vrijwilligers om de dader op te sporen uit een woud van leugens, omkoping en bedrog.

 

Maar voorafgaande aan dit spel werd er eerst 100 jaar Rode Kruis lidmaatschap geëerd:

Henny Hendriks 40 jaar; Wilma Sanders, Piet Vervoort en Pierre Göertz elk 20 jaar.

Na het openingswoord door onze algemeen coordinator Henk Driessen werden de jubilarissen gefeliciteerd en kregen zij door onze erevoorzitter, burgemeester Peter de Koning, de bijbehorende Rode Kruis onderscheiding opgespeld. Uiteraard hoorde daar ook een mooie ruiker bij.

 

                      

 

Op de foto ontbreekt Pierre. Zoals altijd de bescheidenheid zelve; hij wilde zelfs nu niet in de schijnwerper staan, maar natuurlijk komt ook hem alle eer toe.

 

 

 

 

Ennuh, de dader van de moord…..

Beschamend, maar eerlijk waar: onze oud voorzitter en erelid Jan Hoesen.

                                                                                 

 

Dat ie nog lang mag brommen!


Onze Ilona haalt de Pers (Nieuwsbrief district) bij:

“Rode Kruis Jongeren aan zet”

 

 

Het grote Rode Kruis Spel 

De veertienjarige Ilona Vinck is EHBO vrijwilligster bij de Rode Kruis afdeling Gennep. Ze is graag met haar handen bezig en zet deze creativiteit ook in voor het Rode Kruis. Zo maakte zij al een keer, samen met een vriendin, een t-shirt en tekende ze een strip tijdens haar jeugdopleiding A. Nu heeft ze een spel bedacht (zie foto) om op een speelse manier de lesstof en praktijkzaken zoals het aanleggen van een wonddrukverband geleerd kunnen worden.
Ze heeft het spel getest met haar eigen groep bij het Rode Kruis Gennep. Daar kwamen nog een aantal tips uit om het spel te verbeteren. Daar is Ilona nu mee bezig. Ze houdt ons op de hoogte van haar vorderingen.

Ilona, je bent het visitiekaartje van onze afdeling.     Dank je wel!!                    

 

We hebben in Gennep weer een nuttige en geslaagde Rode Kruis inzet kunnen bieden aan ruim 150 vierdaagse-lopers.  We zijn hiermee met (gemiddeld) 16 vrijwilligers actief geweest en hebben met zijn allen ongeveer 90 uur ‘gedraaid’. Prima gedaan allemaal. Mede dankzij onze inzet hebben nagenoeg alle door ons behandelde lopers het zo begeerde vierdaagsekruisje behaald.

Enkele  reacties van lopers:

Ik wil jullie graag bedanken voor de tijd die jullie aan mijn voetjes hebben besteed.
Had het niet verwacht maar ik ben zonder blaren gefinisht,

Zou je mijn dank willen uitspreken aan het team wat maandag 18 Juli  in Gennep aan het plakken is geweest. Groet, Anna Span           

Hoi Henk wij willen jou en al je collega’s bedanken voor jullie hulp.
Heeft zeker weer bijgedragen aan het plezier dat we hebben gehad tijdens de vierdaagse. Hopelijk tot volgend jaar. Sanne en Johan.


Naast deze leuke reacties hebben de wandelaars ons ook financieel beloond met een vrijwillige bijdrage van in totaal ongeveer € 600. Hier moeten nog wel de gemaakte onkosten van af, maar er blijft toch een mooi bedrag over om weer spullen voor de volgende vierdaagse  aan te schaffen (bv massagetafels) en/of hulpbehoevende mensen financieel te ondersteunen bij een korte vakantie.

Weet je trouwens wat we allemaal verbruikt hebben? Daar komt-ie:

1 liter kamferspiritus, ruim 1 liter jodium en nog ietsje meer wasbenzine.
Verder 200 meter leukoplast smal, 400 meter leukoplast breed, 300 blarenprikkers, 50 naalden met spuitjes, 700 niet steriele gaasjes, 150  onderleggers en 45 enveloppen vette watten.

Alle vrijwilligers: heel hartelijk dank voor jullie inzet en hopelijk tot volgend jaar.

Trouwens zie hier onze jongste vrijwilligster aan het werk (rechts).

                               


Bestuur Rode Kruis Gennep e.o.

-------------------------------------------------------------------------------GRATIS BLARENBEHANDELING BIJ 4-DAAGSE!!

Voor 4-daagse lopers uit Gennep en omgeving bestaat de mogelijkheid om tijdens de vierdaagse gratis de oh-zo-nodige voeten te laten behandelen in Gennep.
Van maandag tot en met donderdag zal een aantal vrijwilligers uw voeten op deskundige wijze behandelen.

Plaats: Norbertplein 3, "Buurthuis van Ons" 1e verdieping.
Tijd: 's avonds tussen 18.00 en 22.00 uur.
Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, raden wij u aan om een afspraak te maken via 06-13750600 (kan dagelijks vanaf 15.00 uur).

De maandagavond zal in het teken staan van preventief afplakken. Op de andere avonden zullen blaren geprikt worden en daarna deskundig afgeplakt zodat u de eindstreep kunt halen.
De afdeling Gennep e.o. van het Rode Kruis biedt u deze diensten gratis aan. Wel wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld!

Voor vragen kunt u mailen naar cursusorganisator@rodekruisgennep.nl of bellen naar 06-54210815 (niet voor afspraken).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thans weer mogelijkheden tot inschrijving.

INFO: Henk Driessen 06-542 108 15 |  cursusorganisator@rodekruisgennep.nl

Meer: Opleiding > Tarieven 

 

Burgemeester van de gemeente Gennep en Erevoorzitter van onze Rode Kruis Afdeling reikte tijdens een gezellige vrijwilligersavond op maandag 30-11-'15 een gemeentelijke onderscheiding de Ganapja uit aan Mariet Hoesen voor haar staat van dienst binnen en buiten het Rode Kruis. Willemien van Duuren ontving een oorkonde met een Gesp voor 40 jarig dienstverband en Monique van Rooij ontving een oorkonde en een medaille voor 10 jarig dienstverband bij het Rode Kruis Afdeling Gennep e.o. Het bestuur en collega-vrijwilligers feliciteren Mariet, Willemien en Monique van harte met het verkrijgen van deze zeer verdiende onderscheidingen.